De Mariakapel

Het beeld Sint-Rosa van Lima, Artus II Quellinus, ca. 1660-1670

Titel kunstwerk: 

Type kunstwerk: beeldhouwwerk

Kunstenaar: Artus II Quellinus (1625-1700)

Datering:

 • 1660-1670 (bron: MANNAERTS, 2014; p. 131)
 • 1666-1671 (bron: inventaris SIRJACOBS)

Stijl: laatbarok

Materiaal: carrara marmer, zwart marmer uit Namen. Toetsteen.

 • Arduin (bron: Donnet)

Afmetingen: 170 cm. (hoogte)

Inventarisnr.:

SIRJACOBS Raymond, Sint-Paulus-Info, nr. 70, Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, dl. I, 2006: p. 1781, nr. C06.

PA.029.C0006 (Donnet)

Locatie: Pijler bij Mariakapel

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 131:

Geen heilige is beter geplaatst om als voorbeeld van de rozenkransdevotie in beeld te worden gebracht dan Isabella Flores y de Oliva (Lima, 1586–1617). In 1671 wordt zij als eerste Amerikaanse, weliswaar geboren uit Spaanse ouders, heilig verklaard. Dat is waarschijnlijk de aanleiding voor dit witmarmeren kunstwerk van Artus ii Quellinus (stilistisch te dateren ca. 1660–1670).

Om haar familie, die door investeringsrisico’s in financiële moeilijkheden is geraakt, te helpen, werkt zij overdag op het land en ’s avonds zeer laat als naaister. Nadat ze een huwelijk heeft afgewezen, wil zij intreden bij de dominicanessen, maar ze wordt omwille van haar zwakke gezondheid niet tot het kloosterleven toegelaten.

Omdat ze door een Indiaans meisje omschreven wordt als ‘mooi als een roos’, krijgt ze de bijnaam ‘roosje’ en neemt ze bij haar intrede bij de derde orde van de dominicanen de naam aan van ‘Rosa van de Heilige Maagd Maria’. Als dominicaanse derdeordelinge draagt ze het dominicanessenhabijt. Uit boetedoening draagt ze om het hoofd een metalen band, verborgen onder een krans van rozen. Is dit misschien ook een illustratie van het feit dat ze jaren naar haar sterfdag uitkeek, als de dag van haar eeuwig huwelijk? Zij overlijdt op jonge leeftijd op 24 augustus 1617.

De overlevering wil dat Onze-Lieve-Vrouw aan Rosa in een verschijning de gunst verleent om het Goddelijke Kind op de arm te houden en zo te delen in haar moederlijke gevoel, wat Quellinus met respectvolle ingetogenheid in beeld brengt. Zij is de patrones van de haven Callao bij Lima en daarom houdt een van de beide gracieuze engeltjes aan haar voeten als attribuut een anker op. De stofweergave van haar habijt met mantel en hoofdsluier wordt subliem opgevoerd in de fijne plooien. Samen met het jonge gelaat en de affectieve relatie met het Jezuskind verlenen die een weker karakter aan de laatbarokke stijl.

DONNET:

Sint-Rosa van Lima met het naakte Jezuskind op haar linkerarm. Aan haar voeten een putto met anker (Lima) en een putto met kroon. Links en rechts van het beeld telkens een engelenkopje.

Aparte onderdelen van dit kunstwerk: /

Onderdeel van een groter geheel: /

Opdrachtgever:

Schenker:

Voorstudies:

Herkomst:

Verdere geschiedenis:

Restauraties:

Tentoonstellingen:

 • A) Andere kunstwerken die dit kunstwerk hebben beïnvloed:
 • Dit kunstwerk is geïnspireerd door:
 • Dit kunstwerk is gekopieerd naar: /

 

 • B) De invloed van dit kunstwerk op andere kunstwerken:
 • Dit kunstwerk is in prent omgezet (door):
 • Dit kunstwerk is inspirerend voor:
 • Dit kunstwerk is gekopieerd (door):

Afbeelding voorstudie uit: Luikse kunst 18de eeuw, pl. 48.

BERBIE Gerardus, Beschryvinge der bezonderste werken van de schilder-konste ende beeldhouwerye, nu tr tyd zynde in de kerken, kloosters, ende openbaere plaetsen der stad Antwerpen, in het licht gegeêven tot profijt der Reyzers. Op nieuws overzien, verbetert ende vermeerdert, Antwerpen, 1765: p. 75.

 • BERBIE noemt ‘beeld van de H. Rosalia in witten Marber door Arnoldus Quillin’. Artus II Quellinus staat ook bekend als Arnoldus II Quellinus.

DESCAMPS Jean Baptiste , Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant avec des réflexions relativement aux arts & quelques gravures, Parijs, 1769: p. 191.

DE WIT Jacobus, DE BOSSCHERE J., De kerken van Antwerpen. Schilderijen, beeldhouwwerken, geschilderde glasramen, enz., in de XVIIIe eeuw beschreven door Jacobus de Wit. Met aantekeningen door J. De Bosschere en grondplannen, Antwerpen, 1910: p. 56.

JANSSENS Aloïs, Sint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit, Antwerpen, 1971: p. 72.

SIRJACOBS Raymond, Sint-Pauluskerk Antwerpen. Historische gids, 2de herw. uitg., Boechout, 2001: p. 112, 114, 120-121, 197.

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 131.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »