De Mariakapel

De aanbidding van de herders, Kopie naar Pieter Paul Rubens
atelier Peeter I Thijs, 17de eeuw

Titel kunstwerk: De geboorte van Christus

Type kunstwerk: schilderij

Kunstenaar: (atelier) Peeter I Thijs (1624-1677)

Datering: 17de eeuw

Stijl: barok

Materiaal: olieverf op doek

Afmetingen: 160 x 107 cm.

Inventarisnr.:

SIRJACOBS Raymond, Sint-Paulus-Info, nr. 70, Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, dl. I, 2006: p. 1814, nr. E72.

PA.029.E0532 (Donnet)

Locatie: pandgang

DONNET:

 • Minderwaardige kopie naar een schilderij van Rubens in de kerk.
 • Het matte stuk en de gehele kader is in de toestand van voor de brand gelaten en niet gerestaureerd (anoniem)
 • Volgens sommige bronnen gaat het om lekenbroeder Vincentius Thys (geboren 1743) (anoniem)

Aparte onderdelen van dit kunstwerk: /

Onderdeel van een groter geheel: /

Opdrachtgever:

Schenker:

Voorstudies:

Herkomst:

Verdere geschiedenis:

Restauraties:

Tentoonstellingen:

 • A) Andere kunstwerken die dit kunstwerk hebben beïnvloed:
 • Dit kunstwerk is geïnspireerd door:
 • Dit kunstwerk is gekopieerd naar: /

 

 • B) De invloed van dit kunstwerk op andere kunstwerken:
 • Dit kunstwerk is in prent omgezet (door):
 • Dit kunstwerk is inspirerend voor:
 • Dit kunstwerk is gekopieerd (door):

OPGELET: indien u een andere taal gekozen hebt, zullen de titels van deze boeken en artikels helaas automatisch mee vertaald worden!

BERBIE Gerardus, Beschryvinge der bezonderste werken van de schilder-konste ende beeldhouwerye, nu tr tyd zynde in de kerken, kloosters, ende openbaere plaetsen der stad Antwerpen, in het licht gegeêven tot profijt der Reyzers. Op nieuws overzien, verbetert ende vermeerdert, Antwerpen, 1765: p. 79.

 • Volgens BERBIE waren er naast het orgel twee grote stukken één naar Rubens, en één naar Jordaens, beide geschilderd door broeder Thijs.

DE WIT Jacobus, DE BOSSCHERE J., De kerken van Antwerpen. Schilderijen, beeldhouwwerken, geschilderde glasramen, enz., in de XVIIIe eeuw beschreven door Jacobus de Wit. Met aantekeningen door J. De Bosschere en grondplannen, Antwerpen, 1910: p. 54.

 • Volgens De Wit waren er in het koor twee kopieën: één naar Rubens en de andere naar Jordaens, beiden geschilderd door broeder Thijs van deze religieuze orde. In een voetnoot staat: ‘Deze werken, in 1794 weggenomen, zijn nu op een onbekende plaats bewaard.’

JANSSENS Aloïs, Sint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit, Antwerpen, 1971: p. 77.

BOGAERTS A.M. o.p., Repertorium der dominikanen in de Nederlanden, dl. 1, Antwerpen-Lier, in Bouwstoffen voor de geschiedenis der Dominikanen in de Nederlanden, XIX, Leuven, 1981: p. 326-327.

PERSOONS Guido, Zeventiende-eeuwse rube (naar P.P. Rubens) door Peeter Thijs de Oude (atelier)? met glans hersteld in Sint-Paulus-Info, nr. 33, 1987: p. 421-425.

SIRJACOBS Raymond, Sint-Pauluskerk Antwerpen. Historische gids, 2de herw. uitg., Boechout, 2001: /

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. /

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »