De Mariakapel

De reliëfs van het rozenkransgestoelte, (mogelijk Peter I Verbruggen), ca. 1657-1659

Titel kunstwerk: 

Type kunstwerk: houtsnijwerk

A 38: Kleingestoelte noorderzijbeuk:

A 39: Kleingestoelte zuiderzijbeuk:

Kunstenaar: mogelijk Peter I Verbruggen

Datering:

Stijl: barok

Materiaal: Eik

Afmetingen:

Inventarisnr.:

SIRJACOBS Raymond, Sint-Paulus-Info, nr. 70, Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, dl. I, 2009: p. 1748, nr.A38-A39.

Niet in Donnet.

Locatie: noordbeuk die opgevat wordt als Mariakapel

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 128:

De dienende meesters mogen de diensten bijwonen in een comfortabeler gestoelte. Elke plek wil men benutten ter stichting: in de lambrisering beelden reliëfs vijf wonderen uit die te danken zijn aan het rozenkransgebed. Te beginnen vanaf het altaar:

1 Dominicus raadt Blanca van Castilië (1188–1252), koningin van Frankrijk, aan te bidden om niet langer kinderloos te blijven. Daarom staat het kraambed beloftevol op de achtergrond. Zij brengt dan Lodewijk ix ter wereld: ‘Saint Louis’.

2 De goddeloze kanonnier Franciscus Lopez krijgt, als drenkeling, geestelijke bijstand van Onze-Lieve-Vrouw van Manilla.

3 De inwoners van Limoges slagen erin, door het rozenkransgebed, de pest af te weren.

 4 Na eerst zijn geloof afgezworen te hebben, belijdt de Florentijnse dominicaan Antonius van Rivoli of Antonius Neyrot in gevangenschap te Tunis opnieuw zijn katholiek geloof. Tijdens de steniging die daarop volgt, krijgt hij vergiffenis voor zijn afvalligheid en zondig leven.

5 Door het rozenkransgebed wordt te Barcelona in 1550 een vrouw gered van een moordpoging door haar echtgenoot, die haar ten onrechte van overspel beschuldigt. De vijf taferelen gaan terug op de illustraties in het verzenboekje van pater Vloers, gepubliceerd in 1658, waarschijnlijk ontworpen door Erasmus II Quellinus. 

Aparte onderdelen van dit kunstwerk:

A 38: Kleingestoelte noorderzijbeuk: eik, 350 x 477 x 125, 5 zitplaatsen, samengesteld met fragmenten uit de 17de, 18de en 19de eeuw, 5 bas-reliëfs met Rozenkransmirakels ontworpen door Erasmus II Quellinus.

Iconografie: 1.Een moordpoging wordt afgewend. 2.Bekering van afvallige dominicaan Antonius de Rispolis. 3.In Limoges wordt de pest afgewend. 4.Franciscus Lopez bekeert zich. 5.Dominicus raadt Blanche de Castille aan het rozenkransgebed te bidden. Zij wordt de moeder van Louis IX. (bron: Donnet)

  • 029.A0039

A 39: Kleingestoelte zuiderzijbeuk, eik, 490 x 357 x 130, 5 zitplaatsen, samengesteld met fragmenten uit de 17de, 18de en 19de eeuw.

  • 029.A0040 (Donnet)

Onderdeel van een groter geheel: /

Opdrachtgever:

Schenker:

Voorstudies:

Herkomst: /

Verdere geschiedenis:

Restauraties:

Tentoonstellingen:

  • A) Andere kunstwerken die dit kunstwerk hebben beïnvloed:
  • Dit kunstwerk is geïnspireerd door:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd naar: /

 

  • B) De invloed van dit kunstwerk op andere kunstwerken:
  • Dit kunstwerk is in prent omgezet (door):
  • Dit kunstwerk is inspirerend voor:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd (door):

DE COO Jozef , Ontraadseling van barok-sculptuur in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen in Jaarboek KMSKA, 1965: p. 1-20.

ZAJADACZ-HASTENRATH S., Das Beichtgestuhl der Antwerpener Sint Pauluskirche und der Barockbeichtstuhl in den Südlichen Niederlander, Nationaal Centrum voor de plastische kunsten van de XVI en XVIIe eeuw, 3, Brussel, 1970: afb. nr. 4, 18-19, 76-86.

JANSSENS Aloïs, Sint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit, Antwerpen, 1971: p. 49, 98.

DE COO Jozef , Ontraadseling van barok-sculptuur in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen in Sint-Paulus-Info, 1998, nr. 66: p. 1415-1432. (heruitgave van 1965)

SIRJACOBS Raymond, Sint-Pauluskerk Antwerpen. Historische gids, 2de herw. uitg., Boechout, 2001: /

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 128.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »