Een kerk voor predicatie, biecht en muziek

De in dit hoofdstuk opgenomen gegevens dienen als verantwoording voor volgend hoofdstuk van de uitgebreide beschrijving van deze kerk: https://topa.be/sint-pauluskerk/beschrijving/predicatie-biecht-muziek/

Een kerk voor predicatie, biecht en muziek oftewel voor het ware, het goede en het schone. In elke katholieke kerk wil men niet enkel dankbaar of smekend voor God staan. Men wil de mens intellectueel vormen door predicatie, een stichtelijke en bezielende toespraak. Men wil de gelovige helpen om te strijden tegen het kwade door hem tijdens de biecht te helpen om zich te bezinnen over goed en kwaad en vooral door het goede te laten zegevieren in de verzoening met God. En in de (para-)liturgie wil men het harmonieuze schone laten weerklinken door zowel daverende als zachtminnende orgelklanken. Dit drievoudige opzet ‘om de waarheid te horen, het goede te laten zegevieren en het schone te laten weerklinken’, beantwoordt aan de definitie van God zoals de grote dominicaner geleerde Thomas van Aquino het in zijn Summa Theologica uitdrukte: “God is het ware, het goede en het schone” (Deus est verum, bonum et pulchrum’).

Klikken op een van de onderstaande afbeeldingen biedt toegang tot de betrokken pagina
Voorlopig is enkel het onderdeel “Biechtstoelen” verder uitgewerkt

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »