De Mariakapel

Knielbank

Titel kunstwerk: Knieltrede, voetbank

Type kunstwerk: houtsculptuur met schilderingen

Kunstenaar: anoniem (MANNAERTS 2014)

Willem Kerricx (SIRJACOBS, 2006)

Datering: 18de eeuw (MANNAERTS 2014)

1688 (SIRJACOBS, 2006)

Stijl:

Materiaal: eik (SIRJACOBS, 2006)

Afmetingen: 145 x 300 x 90 cm. (SIRJACOBS, 2006)

Inventarisnr.:

SIRJACOBS Raymond, Sint-Paulus-Info, nr. 70, Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, dl. I, 2006: p. 1747, nr. A30.

De vijf schilderijtjes op de knielbank:

SIRJACOBS Raymond, Sint-Paulus-Info, nr. 70, Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, dl. I, 2006: p. 1813, nr. E63-67.

Locatie: tegen de noordelijke moederpijler (onder pilaartroon door Willem I Kerricx)

Aparte onderdelen van dit kunstwerk:

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk,  Antwerpen, 2014: p. 97, en:

SIRJACOBS Raymond, Sint-Paulus-Info, nr. 70, Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, dl. I, 2006: p. 1813, nr. E63-67:

De voetbank rond de pilaar is versierd met vijf geschilderde paneeltjes (anoniem, 18de eeuw), die aansporen om in menige nood door het rozenkransgebed Maria’s bijstand in te roepen. Van links naar rechts:

1 In drie noodgevallen komt Onze-Lieve-Vrouw tegemoet: bij een drenkeling, bij een moordaanslag en bij een huisbrand.

E63: O.L.V. redt vrouw van moord. Paneeltje 33 x 28 cm.  Ovaal.

2 Een zondaar wordt in zijn stervensuur belaagd door duivelse bekoringen, verzinnebeeld door helse beesten: twee gevaarlijke honden, een slang en een vleermuis. Een dominicaan reikt hem de traditionele brandende doodskaars aan en beveelt de rozenkrans aan waardoor de stervende zich bekeert. Het tafereel beeldt zo het tweede deel van het Weesgegroet uit: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.

E64: O.L.V. bekeert stervende. Paneeltje 33 x 28 cm. Ovaal.

3 Onze-Lieve-Vrouw biedt Dominicus de rozenkrans aan. De torensilhouetten boven de stad komen overeen met deze van de Onze-Lieve-Vrouwetoren en de Sint-Jacobskerk.

E65: O.L.V. met Dominicus. Paneeltje 34 x 32 cm. Ovaal.

4 Onze-Lieve-Vrouw bemoedigt de smekende zielen in het vagevuur.

E66: O.L.V. bij zielen in het vagevuur. Paneeltje 33 x 28 cm. Ovaal.

5 Onze-Lieve-Vrouw beschermt een kind tegen duivelse bezetenheid. De uitgedreven boze geest vliegt weg. Vooraan zit de ijdelzieke en machtsgeile Vrouwe Luxuria, die, mooi gekleed en opgesmukt met een scepter, een kroon en een parelsnoer, het kind tracht te verleiden. De pijlenkoker van haar handlanger Cupido ligt in de rechterbenedenhoek.

E67: O.L.V. geneest bezeten kind. Paneeltje 33 x 28 cm. Ovaal.

5 Onze-Lieve-Vrouw beschermt een kind tegen duivelse bezetenheid. De uitgedreven boze geest vliegt weg. Vooraan zit de ijdelzieke en machtsgeile Vrouwe Luxuria, die, mooi gekleed en opgesmukt met een scepter, een kroon en een parelsnoer, het kind tracht te verleiden. De pijlenkoker van haar handlanger Cupido ligt in de rechterbenedenhoek.

E67: O.L.V. geneest bezeten kind. Paneeltje 33 x 28 cm. Ovaal.

Onderdeel van een groter geheel: /

Opdrachtgever:

Schenker:

Voorstudies:

Herkomst: /

Verdere geschiedenis:

Restauraties:

Tentoonstellingen:

Opdrachtgever:

Schenker:

Voorstudies:

Herkomst: /

Verdere geschiedenis:

Restauraties:

Tentoonstellingen:

Opdrachtgever:

Schenker:

Voorstudies:

Herkomst: /

Verdere geschiedenis:

Restauraties:

Tentoonstellingen:

  • A) Andere kunstwerken die dit kunstwerk hebben beïnvloed:
  • Dit kunstwerk is geïnspireerd door:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd naar: /

 

  • B) De invloed van dit kunstwerk op andere kunstwerken:
  • Dit kunstwerk is in prent omgezet (door):
  • Dit kunstwerk is inspirerend voor:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd (door):

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 97.

SIRJACOBS Raymond, Sint-Paulus-Info, nr. 70, Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, dl. I, 2006: p. 1813, nr. E63-67:

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »