Predicatie, Biecht en Muziek

Biechtstoel Noord J:
Het bloedige martelaarschap als weg naar de zaligheid

Titel kunstwerk: 

Biechtstoel J (in MANNAERTS 2014); Biechtstoel F (inventaris SIRJACOBS)

Biechtstoel met Sint-Jan van Keulen en Lucia Casta, Peter I Verbruggen, 1658

=Zajadacz nr. I

Type kunstwerk: houtsnijwerk

Kunstenaar: Pieter I Verbruggen (1615-1686)

Datering: 1658

Stijl: barok

Materiaal: eikenhout

Afmetingen: 338 x 337 x 105 cm.

Inventarisnr.

SIRJACOBS Raymond, Sint-Paulus-Info, nr. 70, Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, dl. I, 2006: p. 1750, nr. A50.

PA.029.A0051 (Donnet)

Locatie: noordbeuk

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 150:

De dominicaan Jan van Keulen (?–Brielle, 9 juli 1572) is een van de negentien martelaren van Gorkum (in 1675 zalig, in 1867 heilig verklaard), die omwille van hun trouw aan het katholieke geloof gefolterd en opgehangen werden. De strop is echter van zijn schoudermantel verdwenen. De martelaarspalm spreekt voor zich. Het voorwerp in de rechterhand zou de zogenaamde bloemenpixis van Oirschot zijn, waarin de pastoor van Oirschot in 1614 een twijgje met enkele bloesems bewaarde, geplukt op het graf van de martelaren van Gorcum. Veel later zou volgens de legende de twijg nog steeds gebloeid en exact negentien bloesems gedragen hebben. De ene engel houdt een martelaarspalm, zijn collega een -kroon.

Volgens de legende heeft de Spaanse dominicanes Lucia Casta (13de eeuw), geen officiële heilige overigens en niet te verwarren met de heilige Lucia van Syracuse uit de 3de eeuw, zich de ogen uitgestoken om haar kuisheid te bewaren tegen een jongeman die al te opdringerig werd ‘om haar oogkens zo blauw’. Omdat zij er zo veel voor over had om haar deugdzaamheid te bewaren, kreeg ze van Christus twee nieuwe ogen.

 J 4      Fries: twee putti helpen uit het nest gevallen vogeltjes weer in hun nest; de moedervogel kijkt hulpeloos en kwaad toe.

DONNET:

Het Bloedig Martelaarschap. Engel met palm. Engel met kroon.

Aparte onderdelen van dit kunstwerk: /

Onderdeel van een groter geheel:

Opdrachtgever:

Schenker:

Voorstudies:

Herkomst: /

Verdere geschiedenis:

Restauraties:

Tentoonstellingen:

  • A) Andere kunstwerken die dit kunstwerk hebben beïnvloed:
  • Dit kunstwerk is geïnspireerd door:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd naar: /

 

  • B) De invloed van dit kunstwerk op andere kunstwerken:
  • Dit kunstwerk is in prent omgezet (door):
  • Dit kunstwerk is inspirerend voor:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd (door):

OPGELET: indien u een andere taal gekozen hebt, zullen de titels van deze boeken en artikels helaas automatisch mee vertaald worden!

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 150.

SIRJACOBS Raymond, Sint-Pauluskerk Antwerpen. Historische gids, 2de herw. uitg., Boechout, 2001: p. 107.

ZAJADACZ-HASTENRATH Salome, De biechtstoelen van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, vertaald door Jos SMEETS, in Sint-Paulus-Info, nr. 68, 2000: p. 1581-1584.

ZAJADACZ-HASTENRATH Salome, Das Beichtgestühl der Antwerpener St.-Pauluskirche, Brussel, 1970: p. 45-52, afb. 2, 9, 10, 28-33, 36-38.

SIRJACOBS Raymond, De triomf van het beeld. Vervolg 9. Biechtstoel F: Het bloedig martelaarschap in Sint-Paulus-Info, nr. 35, 1987: p. 474-480.

JANSSENS Aloïs, Sint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit, Antwerpen, 1971: p. 21-26, 31-44, 109.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »