Predicatie, Biecht en Muziek

Biechtstoel Zuid B:
Berouw en boetvaardigheid stimuleren de biecht

Titel kunstwerk:

Biechtstoel (B) (in MANNAERTS 2014); Biechtstoel B (inventaris SIRJACOBS):
Biechtstoel met de Sint-Petrus en Maria-Magdalena
=Zajadacz nr. VII

Type kunstwerk: houtsnijkunst

Kunstenaar: Peter I Verbruggen (1615-1686)

Datering: 1658

Stijl: barok

Materiaal: eikenhout

Afmetingen: 333 x 300 x 100 cm.

Inventarisnr.:

SIRJACOBS Raymond, Sint-Paulus-Info, nr. 70, Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, dl. I, 2006: p. 1749, nr. A42.

PA.029.A0043 (Donnet)

Locatie: zuidbeuk

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 141-142:

De sleutel (oorspronkelijk twee?) van de apostel Petrus vertegenwoordigt de (‘sleutel’-) macht die hij van Jezus heeft ontvangen om op aarde zonden te vergeven en zo de toegang tot de hemelse gelukzaligheid te ontsluiten. De haan aan zijn voet herinnert hem er aan hoe zwaar hij zondigde door Jezus te verloochenen. Maar eens hij dit besefte, bij het kraaien van de haan, toonde hij berouw ‘en weende bitter’ (Lc. 22:62). Bij deze soberste biechtstoelbeeldengroep van de kerk hebben de vermanende en de berouwvolle engelen, uitzonderlijk, geen attributen.

Maria Magdalena in boetekleed, met aan de voet haar traditionele balsemvaas, maar eveneens een parelsnoer dat de kostbaarheid van het parfum moet suggereren.

Op de paneeltjes geven Jezus’ lijdenswerktuigen aan hoe het lijden van Jezus ons van onze zonden verlost heeft.

AB1    Centrale figuur schenkt water uit een kan: de goddelijke genade (van de biecht). Putti voeren kruiken water aan, terwijl ze ‘helse’ dieren afweren.

B2      Twee engelen kussen elkaar ten teken van verzoening (als tegenpool van B17 en B21, waar twee engelen van elkaar weg kijken en in B21 elkaar de rug toekeren). 

B26     Een dansend skelet roffelt met twee doodsbeenderen op een trom en geeft te denken over vergankelijkheid.

DONNET:

De Biecht en de Boetvaardigheid. Engelen zonder attributen.

Aparte onderdelen van dit kunstwerk:

Onderdeel van een groter geheel:

Opdrachtgever:

Schenker:

Voorstudies:

Herkomst: /

Verdere geschiedenis:

Restauraties:

Tentoonstellingen:

  • A) Andere kunstwerken die dit kunstwerk hebben beïnvloed:
  • Dit kunstwerk is geïnspireerd door:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd naar: /

 

  • B) De invloed van dit kunstwerk op andere kunstwerken:
  • Dit kunstwerk is in prent omgezet (door):
  • Dit kunstwerk is inspirerend voor:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd (door):

OPGELET: indien u een andere taal gekozen hebt, zullen de titels van deze boeken en artikels helaas automatisch mee vertaald worden!

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 141-142.

SIRJACOBS Raymond, Sint-Pauluskerk Antwerpen. Historische gids, 2de herw. uitg., Boechout, 2001: p. 104.

ZAJADACZ-HASTENRATH Salome, De biechtstoelen van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, vertaald door Jos SMEETS, in Sint-Paulus-Info, nr. 68, 2000: p. 1600-1601.

ZAJADACZ-HASTENRATH Salome, Das Beichtgestühl der Antwerpener St.-Pauluskirche, Brussel, 1970: p. 85-86, afb. 21-22, 97-104, 108.

SIRJACOBS Raymond, De triomf van het beeld. Vervolg 5. Biechtstoel B. Biecht en boetvaardigheid in Sint-Paulus-Info, nr. 28, 1986: p. 306-310.

JANSSENS Aloïs, Sint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit, Antwerpen, 1971: p. 21-26, 35, 109.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »