Predicatie, Biecht en Muziek

Biechtstoel Noord H:
De biecht leidt tot geloof en liefde

Titel kunstwerk: 

Biechtstoel H (in MANNAERTS 2014); Biechtstoel H (inventaris SIRJACOBS):

Biechtstoel met de Heilige Margareta da Citta di Castella en Raymundus de Pennafort, Peter I Verbruggen, 1658

=Zajadacz nr. III

Type kunstwerk: houtsnijkunst

Kunstenaar: Peter I Verbruggen (1615-1686)

Datering: 1658

Stijl: barok

Materiaal: eikenhout

Afmetingen: 338 x 317 x 114 cm.

Inventarisnr.:

SIRJACOBS Raymond, Sint-Paulus-Info, nr. 70, Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, dl. I, 2006: p. 1749, nr. A48.

PA.029.A0049 (Donnet)

Locatie: noordbeuk

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 147-149:

De opsteller van het eerste kerkelijk wetboek, de Spaanse dominicaan Raymundus van Peñafort (1175–1275; p. 72) houdt de codex van het kerkelijk recht in de hand, net als de biechtsleutel om te binden en te ontbinden (Mt. 16:19). Hij is enkele jaren de biechtvader van paus Gregorius IX, alsook van Jacob I van  Aragon, en de traditie zegt dat hij, overigens op honderdjarige leeftijd, al biecht horend gestorven is.

Op het voetstuk prijkt er een voetboei omwille van zijn inzet voor de vrijkoop van de christenslaven. De orde van de Mercedariërs die zich daar op toelegt, rekent hem trouwens tot haar medestichters. Maar Raymundus wordt zelf vaak door de mohammedanen vervolgd. Waar Thomas van Aquino de basis legt voor het Sacramentsfeest, fundeert Raymundus het juridisch statuut van de biecht. Een engel toont het kruis van het Geloof, de andere het vlammend hart van de Liefde.

Van de blindgeboren Margaretha da Citta di Castello (1287–1320; zalig verklaard in 1609), Italiaanse derdeordelinge, wordt beweerd dat men na haar dood in het hart drie parels zag met de beeltenis van Jezus, Maria en Jozef, ten teken van haar intense liefde voor de Heilige Familie; hier drie vierkantjes op het hart in haar hand. 

H11     Cartouche: twee wenende engelen met doodssymbolen – doodshoofd, om gekeerde gekruiste fakkel, vleermuisvleugels.

H26     Pilaster: twee gevleugelde puttihoofden; hun adem verandert in rozen: het rozenkransgebed, waarbij elk gepreveld weesgegroetje als een roosje  aan Maria wordt aangeboden.

DONNET:

Geloof en Liefde. Engel met kruis. Engel met vlammend hart.

Aparte onderdelen van dit kunstwerk: /

Onderdeel van een groter geheel:

Opdrachtgever:

Schenker:

Voorstudies:

Herkomst: /

Verdere geschiedenis:

Restauraties:

Tentoonstellingen:

  • A) Andere kunstwerken die dit kunstwerk hebben beïnvloed:
  • Dit kunstwerk is geïnspireerd door:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd naar: /

 

  • B) De invloed van dit kunstwerk op andere kunstwerken:
  • Dit kunstwerk is in prent omgezet (door):
  • Dit kunstwerk is inspirerend voor:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd (door):

OPGELET: indien u een andere taal gekozen hebt, zullen de titels van deze boeken en artikels helaas automatisch mee vertaald worden!

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 147-149.

SIRJACOBS Raymond, Sint-Pauluskerk Antwerpen. Historische gids, 2de herw. uitg., Boechout, 2001: p. 108.

ZAJADACZ-HASTENRATH Salome, De biechtstoelen van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, vertaald door Jos SMEETS, in Sint-Paulus-Info, nr. 68, 2000: p

ZAJADACZ-HASTENRATH Salome, Das Beichtgestühl der Antwerpener St.-Pauluskirche, Brussel, 1970: p. 61-68, afb. 13-14, 54-59, 62, 64.

SIRJACOBS Raymond, De triomf van het beeld. Vervolg 11. Biechtstoel H: Geloof en liefde in Sint-Paulus-Info, nr. 39, 1988: p. 566-573.

JANSSENS Aloïs, Sint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit, Antwerpen, 1971: p. 21-26, 31-44, 109.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »