Predicatie, Biecht en Muziek

Biechtstoel Noord G:
Het verlangen naar een rechtvaardige dood

Titel kunstwerk: 

Biechtstoel G (in MANNAERTS 2014); Biechtstoel I (inventaris SIRJACOBS):

Biechtstoel met de Sint-Andreas en Catharina van Alexandrië, Peter I Verbruggen, 1658

=Zajadacz nr. IV

Type kunstwerk: houtsnijkunst

Kunstenaar: Peter I Verbruggen (1615-1686)

Datering: 1658

Stijl: barok

Materiaal: eikenhout

Afmetingen: 338 x 340 x107 cm.

Inventarisnr.:

SIRJACOBS Raymond, Sint-Paulus-Info, nr. 70, Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, dl. I, 2006: p. 1749, nr. A47.

PA.029.A0048 (Donnet)

Locatie: noordbeuk

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 147:

De apostel Andreas, die liever naar God in de hemel verlangt dan nog van de marteldood gered te worden, omarmt zijn marteltuig: het sint-andrieskruis, en kijkt verlangend hemelwaarts.

Het doodshoofd en de zandloper van de beide engelen symboliseren de vergankelijkheid van de aardse tijd. Sint-Catharina van Alexandrië (4de eeuw) bleef doorheen de martelingen bereid voor haar christelijk geloof te sterven; vandaar het marteltuig – het gebroken rad – en de palmtak van de hemelse overwinning.

g4       Onze-Lieve-Vrouw, gekroond met twaalf sterren; zij verwijzen naar de Apocalyps, maar ook naar Maria’s twaalf deugden, aldus de gebedsoefening bij de Rozenkransbroederschap: Het Cransken der Twaalf Sterren (1622). 

g13     Sint-Andreas met sint-andrieskruis, ondersteund door twee putti, en palmtak. i5 Cartouche: putti houden het medaillon met de zalige dominicaan Henricus Suso, die op de borst het monogram ‘IHS’ met kruis en nagels draagt (p. 78).

DONNET:

Het Verlangen naar een rechtvaardige Dood. Engel met zandloper. Engel met doodshoofd.

Aparte onderdelen van dit kunstwerk: /

Onderdeel van een groter geheel:

Opdrachtgever:

Schenker:

Voorstudies:

Herkomst: /

Verdere geschiedenis:

Restauraties:

Tentoonstellingen:

  • A) Andere kunstwerken die dit kunstwerk hebben beïnvloed:
  • Dit kunstwerk is geïnspireerd door:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd naar: /

 

  • B) De invloed van dit kunstwerk op andere kunstwerken:
  • Dit kunstwerk is in prent omgezet (door):
  • Dit kunstwerk is inspirerend voor:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd (door):

OPGELET: indien u een andere taal gekozen hebt, zullen de titels van deze boeken en artikels helaas automatisch mee vertaald worden!

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 147.

SIRJACOBS Raymond, Sint-Pauluskerk Antwerpen. Historische gids, 2de herw. uitg., Boechout, 2001: p. 108.

ZAJADACZ-HASTENRATH Salome, De biechtstoelen van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, vertaald door Jos SMEETS, in Sint-Paulus-Info, nr. 68, 2000: p. 1592-1595.

ZAJADACZ-HASTENRATH Salome, Das Beichtgestühl der Antwerpener St.-Pauluskirche, Brussel, 1970: p. 69-74, afb. 15-16, 65-70.

SIRJACOBS Raymond, De triomf van het beeld. Vervolg 12. Biechtstoel I: Het verlangen naar een rechtvaardige dood in Sint-Paulus-Info, nr. 44, 1990: p. 689-696.

JANSSENS Aloïs, Sint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit, Antwerpen, 1971: p. 21-26, 31-44, 109.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »