Predicatie, Biecht en Muziek

Biechtstoel Zuid E:
Het onbloedige martelaarschap

Titel kunstwerk: 

Biechtstoel (E) (in MANNAERTS 2014); Biechtstoel E (inventaris SIRJACOBS):
Biechtstoel (E) Biechtstoel met Sint- Ludovicus Bertrandus en Margaretha van Hongarije, Peter I Verbruggen, 1658

=Zajadacz nr. X

Type kunstwerk: houtsnijkunst

Kunstenaar: Peter I Verbruggen (1615-1686)

Datering: 1658

Stijl: barok

Materiaal: eikenhout

Afmetingen: 333 x 313 x 100 cm.

Inventarisnr.:

SIRJACOBS Raymond, Sint-Paulus-Info, nr. 70, Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, dl. I, 2006: p. 1749, nr. A45.

PA.029.A0046 (Donnet)

Locatie: zuidbeuk

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 145:

Uit liefde voor Christus kan men ver gaan: men verzaakt aan bezit, eer en macht, zoals Margaretha, of men heeft er zelfs doodsbedreigingen voor over, zoals Ludovicus. De dominicaan Ludovicus Beltrán, alias Bertrandus (Valencia, 1526–1581; zalig verklaard in 1605, heilig verklaard in 1671) komt als missionaris in Zuid-Amerika in aanvaring met de Spaanse conquistadores, die de indianen uitbuiten, maar de vergiftigingspoging van een van hen overleeft hij; vandaar de beker waaruit een giftig slangetje kronkelt. Beide engelen houden een rozenkrans, een van hen ook een gebedenboek: enkel door het gebed kan men dergelijke beproevingen (blijven) dragen. Margaretha van Hongarije (1242–1270; heilig verklaard in 1943), dochter van Bela iv, koning van Hongarije en van koningin Maria Lascaris (en kleindochter van de keizer van Constantinopel), verzaakt uit liefde voor Christus (kruisbeeld in de handen) de dubbele koningskroon (op het voetstuk) om dominicanes te worden.

De strijd tegen het kwade wordt onder meer gewonnen door de bereidheid om zichzelf tot in de dood te geven.

DE1    Putti met honden en gewapend met speren, jagen op hazen, symbool van de zondaar die door eigen schuld steeds in angst leeft. De hazen gevangen in een overvloedshoorn, zijn de zondaars met wroeging, die door goddelijke genade herleven. 

EF1     Putti met honden en gewapend met netten, speren en hoorns, jagen op vossen;  kronkelende slang in planten. De zielen worden uit de ‘handen’ van het kwade gehouden.

DONNET:

Het Onbloedig Martelaarschap. Engel met gebedenboek en rozenkrans. Engel met rozenkrans.

Aparte onderdelen van dit kunstwerk: /

Onderdeel van een groter geheel:

Opdrachtgever:

Schenker:

Voorstudies:

Herkomst: /

Verdere geschiedenis:

Restauraties:

Tentoonstellingen:

  • A) Andere kunstwerken die dit kunstwerk hebben beïnvloed:
  • Dit kunstwerk is geïnspireerd door:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd naar: /

 

  • B) De invloed van dit kunstwerk op andere kunstwerken:
  • Dit kunstwerk is in prent omgezet (door):
  • Dit kunstwerk is inspirerend voor:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd (door):

OPGELET: indien u een andere taal gekozen hebt, zullen de titels van deze boeken en artikels helaas automatisch mee vertaald worden!

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 145.

SIRJACOBS Raymond, Sint-Pauluskerk Antwerpen. Historische gids, 2de herw. uitg., Boechout, 2001: p. 105.

ZAJADACZ-HASTENRATH Salome, De biechtstoelen van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, vertaald door Jos SMEETS, in Sint-Paulus-Info, nr. 68, 2000: p. 1606-1608.

ZAJADACZ-HASTENRATH Salome, Das Beichtgestühl der Antwerpener St.-Pauluskirche, Brussel, 1970: p. 94-96, afb. 3, 26-27, 111, 115-117.

SIRJACOBS Raymond, De triomf van het beeld. Vervolg 8. Biechtstoel E: Het onbloedig martelaarschap in Sint-Paulus-Info, nr. 32, 1987: p. 394-400.

JANSSENS Aloïs, Sint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit, Antwerpen, 1971: p. 21-26, 43, 109.

LOSADA Angel, Bartolomé de Las Casas. 16de eeuwse voorvechter der Indianen van Spaans-Amerika in Unesco Koerier, nr. 32, 1975: p. 4-10.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »