De Mariakapel

De zeeslag van Lepanto (bestaande uit 4 taferelen), Jan Peeters, 1665-1672

Het eerste tafereel
De voorbereiding: het smeekgebed en de inscheping, Jan Peeters, 1671

Titel kunstwerk: De afvaart van de Heilige Liga

Type kunstwerk: schilderij

Kunstenaar: Jan Peeters (1624-1678)

Datering: Gesigneerd en gedateerd: ‘Ioannes Peeters 1671’. Verder vindt men een mysterieus monogram ‘G.V.V.o’.

Stijl: barok

Materiaal: olieverf op doek

Afmetingen: 110 x 171 cm.

Inventarisnr.:

SIRJACOBS Raymond, Sint-Paulus-Info, nr. 70, Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, dl. I, 2006: p. 1808, nr. E30.

PA.029.E0490 (Donnet)

Locatienu in pandgang, voorheen in altaar van de Rozenkrans (MANNAERTS, 2014, p. 195)

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 195-196:

Links, in de doorkijk van een renaissancistische kerk, zit een vrouwelijke heilige in het kloosterhabijt van de dominicanessen, smekend geknield voor het Heilig Sacrament, de rozenkrans te bidden ter ondersteuning van de goede afloop van de beslissende zeeslag. Dit gebeurt op vraag van de dominicaner Paus Pius v. Het gaat om de derdeordelinge Catharina van Siena, die doorgaat als het prototype van dominicaanse heiligheid, in het bijzonder van de contemplatieve zusters. Waar op de volgende taferelen de mannelijke ordeleden in beeld komen, treedt hier de vrouwelijke orde op de voorgrond, met een knipoog naar het Antwerpse dominicanessenklooster in de naburige Predikerinnenstraat, toegewijd aan Sint-Catharina van Siena. Maar de eerste reden van haar aanwezigheid is dat Pius v een visioen zou hebben gehad waarin Catharina deze ‘kruistocht’ heeft aangeraden. Op de achtergrond heeft het Griekse Lepanto het uitzicht gekregen van een Zuid-Nederlandse stad met trapgevels en gotische kerken. Op de kaden schepen de christelijke troepen in.

DONNET:

Een “Antwerps Lepanto”, met gotische trapgevelhuisjes en kerkjes. Links Catharina van Siëna. De donkere wolk verzinnebeeldt de dreiging van de Islam.

Aparte onderdelen van dit kunstwerk: /

Onderdeel van een groter geheel:

De zeeslag van Lepanto (bestaande uit 4 taferelen), Jan Peeters, 1665-1672

Opdrachtgever:

Schenker:

Voorstudies:

Herkomst: /

Verdere geschiedenis:

Restauraties: Gerestaureerd (restauratieverslag 28 januari 1991, zie: literatuur)

Tentoonstellingen:

  • A) Andere kunstwerken die dit kunstwerk hebben beïnvloed:
  • Dit kunstwerk is geïnspireerd door:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd naar: /

 

  • B) De invloed van dit kunstwerk op andere kunstwerken:
  • Dit kunstwerk is in prent omgezet (door):
  • Dit kunstwerk is inspirerend voor:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd (door):

OPGELET: indien u een andere taal gekozen hebt, zullen de titels van deze boeken en artikels helaas automatisch mee vertaald worden!

BERBIE Gerardus, Beschryvinge der bezonderste werken van de schilder-konste ende beeldhouwerye, nu tr tyd zynde in de kerken, kloosters, ende openbaere plaetsen der stad Antwerpen, in het licht gegeêven tot profijt der Reyzers. Op nieuws overzien, verbetert ende vermeerdert, Antwerpen, 1765: p. 75.

DESCAMPS Jean Baptiste , Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant avec des réflexions relativement aux arts & quelques gravures, Parijs, 1769: p. 192.

DE WIT Jacobus, DE BOSSCHERE J., De kerken van Antwerpen. Schilderijen, beeldhouwwerken, geschilderde glasramen, enz., in de XVIIIe eeuw beschreven door Jacobus de Wit. Met aantekeningen door J. De Bosschere en grondplannen, Antwerpen, 1910: p. 55.

JANSSENS Aloïs, Sint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit, Antwerpen, 1971: p. 111-112.

  1. EYSKENS, I. Peeters en monogrammist G.V.V.o.F./ 1671 ‘De slag bij Lepanto’/ I. De afvaart. Behandelingsrapport, 28 januari 1991.

SIRJACOBS Raymond, Sint-Pauluskerk Antwerpen. Historische gids, 2de herw. uitg., Boechout, 2001: p. 80.

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 195-196.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »