De Mariakapel

De zeeslag van Lepanto (bestaande uit 4 taferelen), Jan Peeters, 1665-1672

het vierde tafereel
Paus Pius V in dankgebed

Titel kunstwerk: 

Type kunstwerk: schilderij

Kunstenaar: Jan Peeters (1624-1678)

Datering: Gesigneerd en gedateerd: ‘Ioannes Peeters 1672’.

Stijl: barok

Materiaal: olieverf op doek

Afmetingen: 110 x 190 cm.

Inventarisnr.:

SIRJACOBS Raymond, Sint-Paulus-Info, nr. 70, Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk, dl. I, 2006: p. 1809, nr. E33.

PA.029.E0493 (Donnet)

Locatie nu in pandgang, voorheen in altaar van de Rozenkrans (MANNAERTS, 2014, p. 195)

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: p. 197:

Lang vóór er een bode Rome bereikt, wordt Pius v op de dag zelf van de zeeslag door een wonderlijke ingeving op de hoogte gebracht van de goede afloop, uitgebeeld op de achtergrond. De beide vloten staan nog in slagorde tegenover elkaar, terwijl de strijd tussen een aantal schepen zich centraal afspeelt. Op de voorgrond zit paus Pius v de rozenkrans te bidden. Hiermee dankt hij Maria voor de overwinning, die hij toeschrijft aan de kracht van het ononderbroken rozenkransgebed. Hij stelt het feest in van Onze-Lieve-Vrouw van Victorie, al snel genoemd ‘Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans’. De afwezigheid van een aureool bij de paus geeft aan dat dit schilderij nog net tot stand is gekomen vooraleer hij later in datzelfde jaar 1672 zalig wordt verklaard. Het wapen van de paus, telg van de familie Ghislieri, versiert de kapel. Zoals op het eerste tafereel een dominicanes biddend smeekt om de overwinning, zo dankt op dit laatste tafereel een dominicaan, paus Pius v, voor de overwinning. Met andere woorden, het eerste en het laatste tafereel vormen een inclusie, die ook in de compositie beklemtoond wordt door de biddende figuur te plaatsen voor een altaar in een kapel, de eerste uiterst links, de laatste uiterst rechts, zodat het hele relaas van de roemrijke zeeslag door het rozenkransgebed omkaderd is.

DONNET:

Paus Pius V bidt de rozenkrans en ziet in een visioen de ondergang van de Turkse vloot.

Aparte onderdelen van dit kunstwerk: /

Onderdeel van een groter geheel:

 De zeeslag van Lepanto (bestaande uit 4 taferelen), Jan Peeters, 1665-1672

Opdrachtgever:

Schenker:

Voorstudies:

Herkomst: /

Verdere geschiedenis:

Restauraties:

Tentoonstellingen:

  • A) Andere kunstwerken die dit kunstwerk hebben beïnvloed:
  • Dit kunstwerk is geïnspireerd door:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd naar: /

 

  • B) De invloed van dit kunstwerk op andere kunstwerken:
  • Dit kunstwerk is in prent omgezet (door):
  • Dit kunstwerk is inspirerend voor:
  • Dit kunstwerk is gekopieerd (door):

OPGELET: indien u een andere taal gekozen hebt, zullen de titels van deze boeken en artikels helaas automatisch mee vertaald worden!

BERBIE Gerardus, Beschryvinge der bezonderste werken van de schilder-konste ende beeldhouwerye, nu tr tyd zynde in de kerken, kloosters, ende openbaere plaetsen der stad Antwerpen, in het licht gegeêven tot profijt der Reyzers. Op nieuws overzien, verbetert ende vermeerdert, Antwerpen, 1765: p. 75.

DESCAMPS Jean Baptiste , Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant avec des réflexions relativement aux arts & quelques gravures, Parijs, 1769: p. 192.

DE WIT Jacobus, DE BOSSCHERE J., De kerken van Antwerpen. Schilderijen, beeldhouwwerken, geschilderde glasramen, enz., in de XVIIIe eeuw beschreven door Jacobus de Wit. Met aantekeningen door J. De Bosschere en grondplannen, Antwerpen, 1910: p. 55.

JANSSENS Aloïs, Sint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit, Antwerpen, 1971: p. 111-112.

SIRJACOBS Raymond, Sint-Pauluskerk Antwerpen. Historische gids, 2de herw. uitg., Boechout, 2001: p. 81.

Anoniem,  De H. Pius V. De redder van de christenheid in De katholieke Contrareformatie in de twintigste eeuw, 2010: nr. 47, p. 3-8.

MANNAERTS Rudi, Sint-Paulus. De Antwerpse dominicanenkerk, Antwerpen, 2014: 197.

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »